De Learning Community AI heeft tot doel het kennisniveau van AI bij bedrijven en overheden op te krikken; om tijdig goede beslissingen te kunnen nemen al dan niet te investeren in toepassing van datascience en AI in bedrijfsprocessen, diensten, of samenwerking. En om de basis te leggen voor kennisdeling en samenwerking in leernetwerken. Tevens wordt een plan geschreven voor de komende jaren, waarvoor met ingang van najaar 2023 middelen beschikbaar komen, om het bereik te vergroten en ook landelijk aan de slag te gaan. Avans, Fontys en Brainport zullen deze LC's gaandeweg inbedden in hun praktijkonderzoek, zodat steeds de meest actuele kennis en praktijkvragen bij elkaar gebracht kunnen worden. Avans, Fontys en de Brainport AI hub hebben hiervoor een subsidie ontvangen van de NL AI Coalitie om dit mede mogelijk te maken.AVANS hogescholen
Brainport AI hub
Fontys hogescholen


  Achtergrond informatie  

TeamDeze website heeft geen trackers en bewaart geen data. De afbeeldingen zijn vrij te gebruiken, sommige afbeeldingen zijn gedownload van Unsplash.com.